ทัวร์ภูเขาหิมะซิหลิง

 • ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ภูเขาหิมะซิหลิง องค์ผู่เสียนทรงช้าง หลวงพ่อเล่อซาน ศาลเจ้าสามก๊ก

   ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ภูเขาหิมะซิหลิง องค์ผู่เสียนทรงช้าง หลวงพ่อเล่อซาน ศาลเจ้าสามก๊ก


    5 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       1.เที่ยวชมธรรมชาติสวยงาม ภูเขาหิมะซีหลิง และ ลานสุริยันจันทรา 2.ง๊อไบ๊ สถานสถานสำคัญ ยอดเขาจินติ่ง นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน วัดหัวจ้าง วัดเป้ากั๋ว 3.เล่อซาน ล่องเรือไหว้หลวงพ่อโตเล่อซาน 4.เฉิงตู ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก วัดวูเฮา วัดเก่าแก่ สร้างเพื่ออุทิศขงเบ้ง 5. ทัวร์เน้นเที่ยวชม ไม่ลงร้านช๊อปปิ้ง 6. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 3 คืน และ 4 ดาว 1 คืน


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 39,900 39,900 39,900 6,500 สอบถาม
  19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 39,900 39,900 39,900 6,000 สอบถาม
  24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 39,900 39,900 39,900 6,500 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  39,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :2564 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ภูเขาหิมะซิหลิง ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ภูเขาหิมะซิหลิง

TOP