ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี

 • ทัวร์จีน คลาสสิค ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต

  ทัวร์แนะนำ โปรโมชั่น!

   ทัวร์จีน คลาสสิค ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต


    8 วัน  7 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       “เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ และสัมผัสวัฒนธรรม พลังแห่งศัทธา ของชาวทิเบต ณ มณฑลเสฉวน ภูเขาสี่ดรุณี เขตอนุรักษ์ย่าติ่ง หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ วัดถ่ากง เมืองซิงตูเฉียว เมืองตันปา และถนนโบราณเมืองเฉิงตู”


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  19 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 63,900 60,900 61,900 9,500  เต็ม ปิดกรุ๊ป  สอบถาม
  21 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61 63,900 60,900 61,900 9,500  เปิดกรุ๊ปใหม่ อีก 6 ท่านยืนยันเดินทาง //กรุ๊ปนี้ รับเพียง 16 ท่าน // 24 ส.ค. สรุปยืนยันการเดินทางหรือไม่  สอบถาม
  12 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61 67,900 64,900 65,900 11,500  เต็ม ปิดกรุ๊ป  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  63,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1488 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี การ์เซียร์ต้ากู๋ปิงชวน

   ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี การ์เซียร์ต้ากู๋ปิงชวน


    6 วัน  5 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ สวยงาม ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากูปิงชวน อุทยานซซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน * ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว ไม่เข้าร้านรัฐบาล


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  22 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61 43,900 40,900 41,900 7,000 สอบถาม
  12 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 45,900 42,900 43,900 7,500 สอบถาม
  17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 44,900 41,900 42,900 7,500 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  43,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1167 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี

TOP