ทัวร์ปากีสถาน

 • LUXURY TOUR ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด ตักศิลา เปชวาร์ หุบเขาสวัต ลาฮอร์

   LUXURY TOUR ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด ตักศิลา เปชวาร์ หุบเขาสวัต ลาฮอร์


    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศปากีสถาน ชมมรดกโลกด้านพระพุทธศาสนา -มัสยิดไฟซอล ใจกลางเมืองอิสลามาบัด มัสยิดที่ใหญ่บรรจุคนได้ถึง 100,000 คน -พิพิธภัณฑ์โบราณคดีนครตักศิลา ก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ได้จากการขุดค้นเมืองตักศิลา -ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในปากีสถาน สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 3 -เมืองโบราณวัดจัวเลียน ซากวัดในพระพุทธศาสนาที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในตักศิลาสร้างในสมัยราชวงศ์กุศาณะราวพุทธศตวรรษที่ 7 -พิพิธภัณฑ์สวัต ที่รวบรวมพระพุทธรูปและโบราณวัตถุในแคว้นคันธาระเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ปรับปรุงในปี 2009 -พิพิธภัณฑ์เปชาวร์ประกอบด้วยพระพุทธรูปแกะสลักหิน ยุคคันธาระจำนวนมากและหลักฐานชิ้นส่วนอื่นๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา -พิพิธภัณฑ์ ลาฮอร์ มีห้องแสดงโชว์หลายห้อง มีพระพุทธรูปศิลปะคันธาระที่สมบูรณ์และงดงามที่สุดในโลก


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  3 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 49,900 49,900 49,900 11,000 สอบถาม
  24 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 49,900 49,900 49,900 11,000 สอบถาม
  7 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 49,900 49,900 49,900 11,000 สอบถาม
  11 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 49,900 49,900 49,900 11,000 สอบถาม
  9 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 53,900 53,900 53,900 11,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  49,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1193 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ (ฤดูใบไม้ผลิ)

   ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ (ฤดูใบไม้ผลิ)


    11 วัน  9 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศปากีสถานค้นหาเสน่ห์แห่งหุบเขาและธรรมชาติเทือกเขาที่รายล้อมและยิ่งใหญ่บนเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ สูงสลับเป็นยอดเด่นสง่ากับทะเลสาบที่เขียมดังมรกตและแม่น้ำสินธุที่มีความสำคัญ บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลกบนถนนคาราโคลัมไฮเวย์ที่ถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  15 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 72,900 72,900 72,900 15,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  72,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :19872 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ปากีสถาน ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ปากีสถาน

TOP