ทัวร์ปากีสถาน

 • ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 11 วัน 9 คืน

   ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 11 วัน 9 คืน


    11 วัน  9 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       อิสลามาบัด – ตักศิลา – เปชวาร์ – หุบเขาสวัต – ชิลาส – ฮุนซา – คุนจิราบพาส – กิลกิต - เบชาม – ลาฮอร์ นำท่านเดินทางสู่ประเทศปากีสถานค้นหาเสน่ห์แห่งหุบเขาและธรรมชาติเทือกเขาที่รายล้อมและยิ่งใหญ่บนเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ สูงสลับเป็นยอดเด่นสง่ากับทะเลสาบที่เขียมดังมรกตและแม่น้ำสินธุที่มีความสำคัญ บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลกบนถนนคาราโคลัมไฮเวย์ที่ถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  6 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61 79,900 79,900 79,900 15,000  2 ที่สุดท้าย  สอบถาม
  4 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61 79,900 79,900 79,900 15,000 สอบถาม
  25 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61 79,900 79,900 79,900 15,000 สอบถาม
  19 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61 79,900 79,900 79,900 15,000 สอบถาม
  9 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 79,900 79,900 79,900 15,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  79,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1645 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ปากีสถาน ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ปากีสถาน

TOP