ทัวร์ปากีสถาน

 • ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 11 วัน 9 คืน

   ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 11 วัน 9 คืน


    11 วัน  9 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       อิสลามาบัด – ตักศิลา – เปชวาร์ – หุบเขาสวัต – ชิลาส – ฮุนซา – คุนจิราบพาส – กิลกิต - เบชาม – ลาฮอร์ นำท่านเดินทางสู่ประเทศปากีสถานค้นหาเสน่ห์แห่งหุบเขาและธรรมชาติเทือกเขาที่รายล้อมและยิ่งใหญ่บนเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ สูงสลับเป็นยอดเด่นสง่ากับทะเลสาบที่เขียมดังมรกตและแม่น้ำสินธุที่มีความสำคัญ บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลกบนถนนคาราโคลัมไฮเวย์ที่ถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  27 ก.ค. 61 - 5 ส.ค. 61 76,900 76,900 76,900 15,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค.  สอบถาม
  10 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61 76,900 76,900 76,900 15,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค.  สอบถาม
  5 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61 77,900 77,900 77,900 15,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค.  สอบถาม
  12 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 77,900 77,900 77,900 15,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค.  สอบถาม
  19 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61 77,900 77,900 77,900 77,900  ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 พ.ค.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  76,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :7807 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ปากีสถาน ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ปากีสถาน

TOP