ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ

 • ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 11 วัน 9 คืน

   ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 11 วัน 9 คืน


    11 วัน  9 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศปากีสถานค้นหาเสน่ห์แห่งหุบเขาและธรรมชาติเทือกเขาที่รายล้อมและยิ่งใหญ่บนเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ สูงสลับเป็นยอดเด่นสง่ากับทะเลสาบที่เขียมดังมรกตและแม่น้ำสินธุที่มีความสำคัญ บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลกบนถนนคาราโคลัมไฮเวย์ที่ถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  12 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 77,900 77,900 77,900 15,000  2 ที่สุดท้าย   สอบถาม
  19 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61 77,900 77,900 77,900 15,000  จองด่วน  สอบถาม
  2 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 77,900 77,900 77,900 15,000  จองด่วน  สอบถาม
  9 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 77,900 77,900 77,900 15,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  77,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1156 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ

TOP