ทัวร์น้ำตกหูโข่ว

 • ทัวร์อารยธรรมล้ำค่า มลฑลซานซีตอนใต้ ลุ่มแม่น้ำเหลือง น้ำตกหูโข่ว ภูเขาเหมียนซาน

  ทัวร์แนะนำ

   ทัวร์อารยธรรมล้ำค่า มลฑลซานซีตอนใต้ ลุ่มแม่น้ำเหลือง น้ำตกหูโข่ว ภูเขาเหมียนซาน


    6 วัน  5 คืน   China Southern Airlines       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เที่ยวชมเมืองโบราณผิงเหยา เมืองโบราณที่ ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี ชาวเมืองยังใช้ชีวิตปกติ ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก UNESCO ชมวัดซวงหลิน “ วัดเจ้าแม่กวนกิมพันกร” ได้รับมรดกโลก UNESCO ชมอุทยานภูเขาเหมียนซาน ชมวัดลัทธิเต๋าเก่าแก่ที่สร้างแนบหน้าผา มีจุดชมวิวที่สวยงาม ชมบ้านตระกูลหวัง หนึ่งในบ้านตระกูลใหญ่ที่ร่ำรวยในอดีตพ่อค้ามณฑลซานซี ชมอลังการและความมหัศจรรย์ธรรมชาติ ณ น้ำตกหูโข่ว น้ำตกแห่งแม่น้ำเหลือง ชมศาลเจ้ากวนอู เป็นศาลเจ้าแห่งแรกเป็นบ้านเกิดของเทพเจ้ากวนอู โปรแกรมทัวร์จัดสรรอย่างดี พักโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว สะดวกสบายนั่งรถไฟความเร็วสูง *เน้นเที่ยวชมไม่ลงร้านรัฐบาล


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  22 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61 44,900 41,900 42,900 7,000 สอบถาม
  10 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61 44,900 41,900 42,900 7,000 สอบถาม
  14 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61 44,900 41,900 42,900 7,000 สอบถาม
  12 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61 44,900 41,900 42,900 7,000 สอบถาม
  24 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 44,900 41,900 42,900 7,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  44,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1272 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์น้ำตกหูโข่ว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์น้ำตกหูโข่ว

TOP