ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้

 • ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน

   ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน


    9 วัน  7 คืน   Thai Airways          มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       - เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี - ถ้าไวโตโม่ ถ้าหนอนเรืองแสง - นั่งรถไฟสาย TranzAlpine - ธารน้าแข็งฟรานซ์โจเซฟ ฟ็อกซ์การ์เซียร์ - ควีนส์ทาวน์ ช่องแคปมิลฟอร์ด


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  22 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60 119,000 95,000 107,000 17,000  จองด่วน  สอบถาม
  12 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60 124,000 100,000 112,000 20,900  จองด่วน  สอบถาม
  19 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60 124,000 100,000 112,000 20,900 สอบถาม
  26 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60 124,000 100,000 112,000 20,900 สอบถาม
  2 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60 124,000 100,000 112,000 20,900 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  119,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :297 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4คืน

   ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4คืน


    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ครอมเวลล์-ควีนส์ทาวน์ – ไคร้สท์เชิร์ช - อะคารัว ล่องเรือชมปลาโลมา ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  1 ส.ค. 60 - 6 ส.ค. 60 71,900 55,900 62,900 12,900 สอบถาม
  8 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60 71,900 55,900 62,900 12,900 สอบถาม
  15 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60 71,900 55,900 62,900 12,900 สอบถาม
  22 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60 71,900 55,900 62,900 12,900 สอบถาม
  29 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60 71,900 55,900 62,900 12,900 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  71,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :334 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้

TOP