ทัวร์นิงห์บิงห์

 • ทัวร์เวียดนามเหนือ ซิ่น จ่าว ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์เวียดนามเหนือ ซิ่น จ่าว ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย


    4 วัน  3 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       XIN CHAO VIETNAM HALONG NINH BINH HANOI 4 DAYS ซิ่น จ่าว เวียนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยการบินไทย TG เที่ยวมรดกโลก ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ พิเศษ! พัก รร.ระดับ 4 ดาว รับประทานอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ ณ ภัตรคารเช็น


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  21 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60 22,900 20,900 21,900 5,000 สอบถาม
  2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60 22,900 20,900 21,900 5,000 สอบถาม
  30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 23,900 21,900 22,900 5,500 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  22,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :8162 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์นิงห์บิงห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์นิงห์บิงห์

TOP