ทัวร์ทมิฬนาดู

 • ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาฑู 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

   ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาฑู 10 วัน โดยสายการบินไทย TG


    10 วัน  8 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ขอนำท่านชมศาสนสถานมรดกโลกแบบเต็มอิ่ม อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต สักการะเทวลัยศักดิ์สิทธิ์ มหาอาณาจักรแห่ง อารยธรรมดราวิเดียน รัฐทมิฬนาฑู การบินไทย 10 วัน 8 คืน พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว “คุ้มค่าสำหรับนักเดินทาง เช่นคุณแน่นอน”


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  25 ม.ค. 61 - 3 ก.พ. 61 64,900 64,900 64,900 15,000  4 ที่สุดท้าย  สอบถาม
  10 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61 64,900 64,900 64,900 15,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  64,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :16782 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ทมิฬนาดู ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ทมิฬนาดู

TOP