ทัวร์ต้าถง

 • ทัวร์จีน ต้าถง ถ้ำหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน 7 วัน 5 คืน TG

   ทัวร์จีน ต้าถง ถ้ำหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน 7 วัน 5 คืน TG


    7 วัน  5 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ชมถ้ำพุทธ์ศิลป์วัดหยุนกั่งสือคู 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน ได้รับจดทะเบียนจากองค์การ UNESCO อารามลอยฟ้า หรือวัดเสวียนคงมีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ชมเจดีย์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน เจดีย์วัดฝอกอง 900 กว่าปี ภูเขาอู่ไถซาน ซึ่งได้รับจดทะเบียนจากองค์การ UNESCO อารามจิ้นฉือ เป็นอารามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และถือว่าเป็นอารามที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน ชมเมืองโบราณผิงเหยา เมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ชม ธนาคารแห่งแรกของจีน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักโรงแรมสไตล์บ้านเศรษฐีโบราณ ณ เมืองโบราณผิงเหยา


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  11 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 49,900 47,900 48,900 8,500  เต็ม สำรองชื่อ  สอบถาม
  17 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 48,900 46,900 47,900 8,500  4 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม
  15 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 48,900 46,900 47,900 8,500  ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม
  8 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 48,900 46,900 47,900 8,500  ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม
  20 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 48,900 46,900 47,900 8,500  ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  48,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :24468 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ต้าถง ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ต้าถง

TOP