ทัวร์ต้ากู๋

 • ทัวร์ภูเขาหิมะซีหลิง ต้ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งการ์เซียร์ ช่วงสวยงามสุดๆ

  ทัวร์มาใหม่แนะนำ

   ทัวร์ภูเขาหิมะซีหลิง ต้ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งการ์เซียร์ ช่วงสวยงามสุดๆ


    5 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ สวยงาม ของธารน้ำแข็งการ์เซียต๋ากูปิงชวน และภูเขาหิมะซีหลิง ชมวัฒนธรรมเมืองโบราณกู่เชียงเฉิง ชมหมู่บ้านชนเผ่าฮาก้า ณ หมู่บ้านโบราณลั่วไต๋ * เน้นเที่ยวชม ไม่เข้าร้านรัฐบาล *พัก รร. 5ดาว 2 คืน


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 37,900 34,900 35,900 6,000  ส่วนลด 1,000 บาท จองก่อน 15 ธ.ค.  สอบถาม
  15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 38,900 35,900 36,900 6,000  ส่วนลด 1,000 บาท จองก่อน 15 ธ.ค.  สอบถาม
  16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 38,900 35,900 36,900 6,000  ส่วนลด 1,000 บาท จองก่อน 15 ธ.ค.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  37,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :609 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี การ์เซียร์ต้ากู๋ปิงชวน

   ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี การ์เซียร์ต้ากู๋ปิงชวน


    6 วัน  5 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ สวยงาม ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากูปิงชวน อุทยานซซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน * ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว ไม่เข้าร้านรัฐบาล


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  12 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 42,900 40,900 41,900 7,500 สอบถาม
  13 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 42,900 40,900 41,900 7,500 สอบถาม
  18 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 42,900 40,900 41,900 7,500 สอบถาม
  21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 42,900 40,900 41,900 7,500 สอบถาม
  19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 44,900 42,900 43,900 8,500 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  42,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :3456 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ต้ากู๋ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ต้ากู๋

TOP