ทัวร์ตูนิเซีย

 • ทัวร์ตูนีเซีย แกรนด์ตูนิเซีย ตูนิส คาร์เธจ ไครวน สบีทลา โทเซอร์

  ทัวร์แนะนำ สุดคุ้ม!

   ทัวร์ตูนีเซีย แกรนด์ตูนิเซีย ตูนิส คาร์เธจ ไครวน สบีทลา โทเซอร์


    10 วัน  7 คืน   Qatar Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านเยือนประเทศตูนีเซีย ประเทศริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อดีตเมืองท่ารุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่ง มีเมืองสำคัญ เช่น เมืองคาร์เทจ เมืองที่เลื่องชื่อของชาวฟีนิเซีย ในอดีตกาลนั้นชาวฟินิเซียถือได้ว่าเป็นจ้าวแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีกองเรือพาณิชย์ และกองเรือรบอันยิ่งใหญ่ ในน่านน้ำเมดิเตอร์เรเนียน


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  2 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 10,000 สอบถาม
  3 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 69,900 69,900 69,900 10,000 สอบถาม
  22 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 69,900 69,900 69,900 10,000 สอบถาม
  5 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63 69,900 69,900 69,900 10,000 สอบถาม
  8 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 69,900 69,900 69,900 10,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  69,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :10967 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ตูนิเซีย ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ตูนิเซีย

TOP