DELUXE DUBAI ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 5 วัน

      บริษัทฯเดินทางสู่ดินแดนอาหรับราตรี ท่องเที่ยวดูไบ เยือนเมืองอาบูดาบี้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่ได้สมญานามว่าเป็น GARDEN OF GULF ความเขียวขจีของตัวเมือง และได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย ชมตึกที่สูงที่สุดที่สุดในโลก Burj Khalifa ดูไบ ชมอภิมหาโครงการ The Atlantis Hotel แหล่งนักช้อปทุกสิ่งเนรมิตได้ดั่งฝันตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน สนุกสนานตื่นเต้นกับสกีทะเลทราย ชมระบำหน้าท้องที่สวยงาม ทัวร์ดุไบเที่ยวดูไบแกรนด์ทัวร์ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

วันแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ

13.30คณะสมาชิกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยประตู ทางเข้าหมายเลข 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนเดินทางให้กับท่าน

16.20ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG517

20.30คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เวลาท้องถิ่นดูไบช้ากว่ากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทาง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักโรงแรม MILLENNIUM PLAZA HOTEL DUBAI 5* หรือเทียบเท่า
ข้อดี...พักติดกัน 3คืน ไม่ต้องย้ายโรงแรมบ่อยๆ และไม่พักนอกเมืองดูไบ
วันที่สอง ตลาดทอง – ล่องดูไบครีค - พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ดูนซาฟารี

08.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00นำท่านเดินทางสู่ ตลาดทอง (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็น Jewelry เช่น มุก อัญมณี ต่าง ๆ ร้านเล็ก ๆ จะอยู่หลังร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกว่าร้อยล้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงาม แปลกตาหลากหลายดีไซน์


ทัวร์ดูไบ


นำท่าน ชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลางสร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การค้นพบงาน ศิลป์ ภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี เรื่องราวการค้าขายมุก ในประวัติศาสตร์ ก่อนการค้นพบน้ำมัน ประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของชาวอาหรับโบราณ


ทัวร์ดูไบ


จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง Dubai Creek ที่จะแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็นทะเลที่ขุดเข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่ง ของ Creek ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะนั่ง Water Taxi เรือข้ามฝาก ชมบรรยากาศของลำน้ำครีก

12.00+ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวท่องทะเลทราย (ท่านที่เมารถกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย 30 นาที โปรดอย่าลืม!! นำเอาเสื้อแจ็คเก็ตกันลม, แว่นตา และกล้องถ่ายรูปไปด้วย)

จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ท่องทะเลทรายไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกและตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย) ที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไปให้ท่านได้เล่นสกีทะเลทรายที่ท้าทายและหวาดเสียวแต่ปลอดภัย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม และโรแมนติคสมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้นเมืองพร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ

จากนั้นนำท่านพักผ่อนในแคมป์กระโจนแบบอาหรับ ให้ท่านได้สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือเพ้นทส์สีเฮนน่าแบบสไตล์บาดูอิน


ทัวร์ดูไบ


19.00รับประทานอาหารค่ำแบบบาร์บิคิว จิบกาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศที่แสนสบาย พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE จากสาวสวยเซ็กซี่ชาวอาหรับ เดินทางกลับโรงแรมฯ เพื่อพักผ่อนค้างคืน
วันที่สาม อาบู ดาบี้ – แกรนด์มอส – สวนดอกไม้ - ล่องเรือดินเนอร์ครุ๊ซ

08.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิเศษ นำท่านขึ้นตึกสูงที่สุดในโลก เบิรจคาลิฟา เพื่อชมวิว รอบ360 ของเมืองดูไบ

09.00นำคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี้ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างเดินทางท่านจะได้ชมตัวเมืองดูไบ ซึ่งเป็นที่สองในบรรดาเจ็ดรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ รองจากกรุงอาบูดาบี้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ดูไบ นับเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวแห่งดินแดนตะวันออกกลาง ชมความเจริญที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เดินทางถึงเมืองอาบูดาบี้ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า Garden of gulf ชมความเขียวขจีท่ามกลางทะเลทราย

นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ Grand Mosque หรือ Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque ซึ่ง Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan เป็นเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาร์บี้ เป็นผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ ผู้เป็นที่รัก และเปรียบเสมือนบิดาของชาวยูเออี มัสยิดหินอ่อนสีขาวใหญ่อันดับ 6 ของโลก ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่และสวยงาม ของโคมไฟขนาดใหญ่ถึง 15 เมตร ถึง 7 ช่อ พรมลายดอกไม้ผืนใหญ่เต็มพื้นที่


ทัวร์ดูไบ


ทัวร์ดูไบ


14.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้มหัศจรรย์ Miracle Garden ที่มีสวยงามและเน้นการประหยัดทรัพยากรโดยใช้น้ำที่บำบัดจากการใช้ของคนในเมืองมารดน้ำต้นไม้ที่นี่ สวนแห่งนี้รวบรวมพันธ์ไม้แปลกทั้งเอเชียและยุโรปไว้มากมาย
ดินเนอร์ครู๊ซชมบรรยากาศเมืองดูไบยามค่ำคืน //นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรมเดิมฯ
วันที่สี่ สุเหร่าจูไมร่า – เดอะปาร์มไอร์แลนด์ – อิสระช้อปปิ้ง- อิสระอาหารค่ำ

08.00 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ
นำท่านถ่ายรูปด้านนอก สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้ ให้ท่านได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก


ทัวร์ดูไบ


จากนั้นนั่งรถผ่าน ชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยม ของดูไบ แวะถ่ายรูปกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ


ทัวร์ดูไบ


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดอะปาล์มไอร์แลนด์ (The Palm Island) เพื่อเข้าสู่โครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์ของ ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนัก งานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านได้ชมกับความยิ่งใหญ่ของ เกาะนี้

นำท่านชมด้านนอกตู้ปลา Aquarium หรือตู้ปลาขนาดใหญ่ สูงกว่า 10 เมตร ในโรงแรม The Atlantis โรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลท์ดีสนีย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมChamber Lord ด้านในตู้ปลา)


ทัวร์ดูไบ


ทัวร์ดูไบ


กลางวันรับประทานอาหารกลางวันแบบอินเตอร์บุฟเฟ่ต์ในแอตแลนติค
นำท่านเดินทางสู่ ห้างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นท่านสามารถชมตู้ปลาที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งภายในยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม) หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ และถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่ในโลก BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)

อาหารค่ำอิสระ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งเต็มที่


ทัวร์ดูไบ


18.00นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานดูไบ มีเวลาให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งต่อในห้าง Duty Free Airport

21.40ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG518
วันที่ห้า กรุงเทพฯ

06.50 คณะสมาชิกผู้มีเกียรติ เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 53,900 53,900 53,900 10,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 23 พ.ค.  สอบถาม
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 53,900 53,900 53,900 10,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 23 พ.ค.  สอบถาม
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 53,900 53,900 53,900 10,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 23 พ.ค.  สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด โดยการบินไทย
2.ค่าที่พักโรงแรมระดับ 5* จำนวน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
4.ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
5.ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางบริการท่านเป็นอย่างดี
7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท)รักษาพยาบาล 500,000 บาท
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
8.ค่าขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก/

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
2.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี)
6.ค่าทิปโรงแรมและคนขับรถ ฯลฯ ท่านละ 25 USD ตลอดทริป
8.ค่าเข้าชม Dubai Aquarium ราคาท่านละประมาณ 200-250 Dhs.
9.ค่าเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ เช่น สกี และค่าเข้าชมสถานที่อื่น ๆ ภายในห้าง เช่น ตู้ปลา

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์อียิปต์ได้ถึง 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ภัยทางการเมือง สงครามการเมืองต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์อียิปต์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1นิ้วครึ่ง 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ชื่อของบิดา-มารดาของผู้ที่เดินทาง และชื่อคู่สมรส(กรณีผู้หญิงที่สมรสแล้ว)

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ กรุณาโทรสอบถาม)
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.กรณียกเลิกน้อยกว่า 60 วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
5.กรณียกเลิกน้อยกว่า45วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
6.กรณียกเลิกน้อยกว่า30วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามDELUXE DUBAI ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 5 วัน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบราคาถูก เที่ยวดูไบ ทัวร์ตะวันออกกลาง
TOP