DELUXE DUBAI ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 6 วัน

      บริษัทฯเดินทางสู่ดินแดนอาหรับราตรี ท่องเที่ยวดูไบ เยือนเมืองอาบูดาบี้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่ได้สมญานามว่าเป็น GARDEN OF GULF ความเขียวขจีของตัวเมือง และได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย ชมตึกที่สูงที่สุดที่สุดในโลก Burj Khalifa ดูไบ ชมอภิมหาโครงการ The Atlantis Hotel แหล่งนักช้อปทุกสิ่งเนรมิตได้ดั่งฝันตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน สนุกสนานตื่นเต้นกับสกีทะเลทราย ชมระบำหน้าท้องที่สวยงาม ทัวร์ดุไบเที่ยวดูไบแกรนด์ทัวร์ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ

13.30คณะสมาชิกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยประตู ทางเข้าหมายเลข 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนเดินทางให้กับท่าน

16.15ออกเดินทางสู่ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG517

19.40คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เวลาท้องถิ่นดูไบช้ากว่ากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเดินทาง เข้าสู่ที่พัก ระหว่างทางชมตัวเมืองดูไบที่เดิมเคยเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่ว่างเปล่า แต่ปัจจุบันเต็มไปด้วยตึกสูงที่ทันสมัย/พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักโรงแรมที่ดูไบ JOOD PALACE HOTEL DUBAI หรือเทียบเท่า 5*
ข้อดี...พักติดกัน 4คืน ไม่ต้องย้ายโรงแรมบ่อยๆ มาเที่ยวดูไบไม่พักนอกเมืองดูไบ
วันที่สอง ตลาดทอง – ล่องดูไบครีค - พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ดูนซาฟารี

08.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00นำท่านเดินทางสู่ ตลาดทอง (Gold & Spicy Souk) สถานที่หนึ่งห้ามพลาดเมื่อมาทัวร์ดูไบ ตลาดทองเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็น Jewelry เช่น มุก อัญมณี ต่าง ๆ ร้านเล็ก ๆ จะอยู่หลังร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกว่าร้อยล้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงาม แปลกตาหลากหลายดีไซน์


ทัวร์ดูไบ


นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลางสร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การค้นพบงาน ศิลป์ ภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี เรื่องราวการค้าขายมุก ในประวัติศาสตร์ ก่อนการค้นพบน้ำมัน ประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของชาวอาหรับโบราณ


ทัวร์ดูไบ


จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง Dubai Creek ที่จะแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็นทะเลที่ขุดเข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่ง ของ Creek ได้ตามอัธยาศัย อีกหนึ่งกิจกรรมแนะนำเมื่อมาเที่ยวทัวร์ดูไบ จากนั้นนำคณะนั่ง Water Taxi เรือข้ามฝาก ชมบรรยากาศของลำน้ำครีก

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวท่องทะเลทรายดูไบ (ท่านที่เมารถกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย 30 นาที โปรดอย่าลืม!! นำเอาเสื้อแจ็คเก็ตกันลม, แว่นตา และกล้องถ่ายรูปไปด้วย) จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ท่องทะเลทรายไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกและตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย) ที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไปให้ท่านได้เล่นสกีทะเลทรายที่ท้าทายและหวาดเสียวแต่ปลอดภัย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม และโรแมนติค ขอทะเลทรายทีดูไบ

สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้นเมืองพร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ จากนั้นนำท่านพักผ่อนในแคมป์กระโจนแบบอาหรับ ให้ท่านได้สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือเพ้นทส์สีเฮนน่าแบบสไตล์บาดูอิน


ทัวร์ดูไบ


19.00รับประทานอาหารค่ำแบบบาร์บิคิว จิบกาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศที่แสนสบาย พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE จากสาวสวยเซ็กซี่ชาวอาหรับ อีกหนึ่งเสน่ห์ของการเที่ยวดูไบ ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับโรงแรมฯ เพื่อพักผ่อนค้างคืน


ทัวร์ดูไบ


ทัวร์ดูไบ


วันที่สาม อาบู ดาบี้ – แกรนด์มอสค์ – เที่ยวชมด้านในเฟอร์รารี่ – อิสระอาหารค่ำ

08.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 นำคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี้ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างเดินทางท่านจะได้ชมตัวเมือง ดูไบ ซึ่งเป็นที่สองในบรรดาเจ็ดรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ รองจากกรุงอาบูดาบี้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ดูไบ นับเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวแห่งดินแดนตะวันออกกลาง ชมความเจริญที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เดินทางถึง เมืองอาบูดาบี้ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า Garden of gulf ชมความเขียวขจีท่ามกลางทะเลทราย นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ Grand Mosque หรือ Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque ซึ่ง Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan เป็นเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาร์บี้ เป็นผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ ผู้เป็นที่รัก และเปรียบเสมือนบิดาของชาว ยู เอ อี มัสยิดหินอ่อนสีขาวใหญ่อันดับ 6 ของโลก ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่และสวยงาม ของโคมไฟขนาดใหญ่ถึง 15 เมตร ถึง 7 ช่อ พรมลายดอกไม้ผืนใหญ่เต็มพื้นที่


ทัวร์ดูไบ


ทัวร์ดูไบ


13.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นแบบจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เฟอรารี่ชมด้านในบรรยากาศโลกของรถแข่ง เฟอรารี่ในสวนสนุกระดับโลก พร้อมร่วมประสบการณ์ขึ้นรถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลกเป็นรถไฟเหาะที่ใช้รถเฟอรารี่มาวิ่งสถิติความเร็ว 240 กิโลเมตร ใน 5 วินาทีซึ่งเร็วมากชื่อ Formula Rossa และสามารถชมพิพิธภัณฑ์ที่มีประวัติเฟอรารี่และได้ถ่ายรูปกับรถเฟอรารี่หลายๆแบบและมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นแบรนด์เฟอร์รารี่

ค่ำอาหารค่ำอิสระเพื่อให้ท่านมีเวลาอยู่ในสวนสนุกเฟอร์รารี่อย่างเต็มที่

20.00นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรมเดิมฯ
วันที่สี่ สุเหร่าจูไมร่า – เดอะปาร์มไอร์แลนด์ – ดินเนอร์ครุ๊ซ

08.00 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ
นำท่านถ่ายรูปด้านนอก สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้ ให้ท่านได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก


ทัวร์ดูไบ


จากนั้นนั่งรถผ่าน ชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ สถานที่แห่งใหม่ของการมาทัวร์ดูไบ แวะถ่ายรูปกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ


ทัวร์ดูไบ


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดอะปาล์มไอร์แลนด์ (The Palm Island) เพื่อเข้าสู่โครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์ของ ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนัก งานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านได้ชมกับความยิ่งใหญ่ของ เกาะนี้ นำท่านชม Aquarium หรือตู้ปลาขนาดใหญ่ สูงกว่า 10 เมตร ในโรงแรม The Atlantis โรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลท์ดีสนีย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมChamber Lord ด้านในตู้ปลา)


ทัวร์ดูไบ


ทัวร์ดูไบ


กลางวันรับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษบุฟเฟ่นานาชาติ ณ ภัตตาคารภายในห้าง เดอะ แอตแลนติส
อิสระช้อปปิ้งภายในห้างหรูหราพร้อมแบรนด์เนมระดับโลกมากมายหรืออิสระเข้าชมด้านในตู้ปลาหรือมีโอกาสเล่นสวนน้ำต่างๆ

ค่ำรับประทานอาหารคํ่า มื้อพิเศษล่องเรือ Dubai Creek พร้อมชมความงามของดูไบยามคํ่าคืน
นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมเดิมฯ
วันที่ห้า สวนดอกไม้มิราเคิล – ดูไบมอลล์ – สนามบิน

08.00 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่สวนดอกไม้มหัศจรรย์ที่มีสวยงามและเน้นการประหยัด ทรัพยากรโดยใช้น้ำที่บำบัดจากการใช้ของคนในเมืองมารดน้ำต้นไม้ที่นี่ สวน
แห่งนี้รวบรวมพันธ์ไม้แปลกทั้งเอเชียและยุโรปไว้มากมาย

12.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านเดินทางสู่ ห้างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นท่านสามารถชมตู้ปลาที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งภายในยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม) หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ และถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่ในโลก BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)
อาหารค่ำอิสระ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งเต็มที่


ทัวร์ดูไบ


17.00นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานดูไบ มีเวลาให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งต่อในห้าง Duty Free Airport

21.30ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG518
วันที่หก กรุงเทพฯ

06.50คณะสมาชิกผู้มีเกียรติ เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
16 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61 72,900 70,000 70,000 12,000 สอบถาม
23 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61 72,900 70,000 70,000 12,000 สอบถาม
23 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61 72,900 70,000 70,000 12,000 สอบถาม
6 เม.ย. 61 - 11 เม.ย. 61 72,900 70,000 70,000 12,000 สอบถาม
11 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61 72,900 70,000 70,000 12,000 สอบถาม
10 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61 72,900 70,000 70,000 12,000 สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ไทย
2.ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ
3.ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
5.ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
6.ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
7.มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางบริการท่านเป็นอย่างดี
8.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท)รักษาพยาบาล 500,000 บาท
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
2.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
5.ค่าทิปโรงแรมและคนขับรถ ฯลฯ ท่านละ 25 USD ตลอดทริป ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ไทย
6.ค่าขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก
7.ค่าเข้าชม Dubai Aquarium ราคาท่านละประมาณ 200-250 Dhs.
8.ค่าเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ เช่น สกี และค่าเข้าชมสถานที่อื่น ๆ ภายในห้าง เช่น ตู้ปลา

หมายเหตุ

-กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1นิ้วครึ่ง 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ชื่อของบิดา-มารดาของผู้ที่เดินทาง และชื่อคู่สมรส(กรณีผู้หญิงที่สมรสแล้ว)

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
2. กรุณาเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าดูไบ ก่อน 3 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง
3.หากท่านได้ทำการจองพร้อมชำระเงินค่ามัดจำแล้ว ได้ให้เอกสารในการยื่นสมัครวีซ่าเข้าดูไบ ล่าช้าหรือไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน หรือผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
4. บริษัทฯ จะขอให้ท่านชำระค่าทัวร์ในส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วันทำการ หากไม่ได้รับการชำระเงินครบทั้งหมดก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
5.การยกเลิกต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน** ก่อนวันเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
6.กรณียกเลิกการเดินทาง 30 วัน** ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ต้องหักค่าบริการ 50 % ของราคาทัวร์
7.กรณียกเลิกการเดินทางต่ำกว่า 25 วัน** ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวน 100% ของราคาทัวร์
8.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามDELUXE DUBAI ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 6 วัน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบราคาถูก เที่ยวดูไบ
TOP