ทัวร์ดูไบราคาถูก

 • DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

  พิเศษ! ชมวิวแบบพาโนรามา DUBAI FRAME

   DUBAI FRAME ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างใหญ่ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว


    5 วัน  3 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านเดินทางสู่ดินแดนอาหรับราตรี ท่องเที่ยวดูไบ ชมอภิมหาโครงการ THE PALM PROJECT ชมตึกที่สูงที่สุดในโลก เบิร์จ คาลิฟา BURJ KHALIFA ขึ้นดูไบเฟรมชมวิวแบบพาโนรามา DUBAI FRAME เข้าชมทำเนียบประธานาบดีที่หรูหราโอ่อา Qasr Al Watan รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์อินเตอร์ในพระราชวังอิมิเรสต์พาเลส


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  59,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1739 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ดูไบราคาถูก ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ดูไบราคาถูก

TOP