ทัวร์ญี่ปุ่น

 • ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาซากุระ โอบาระ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ รถไฟโทรอกโกะ ป่าไผ่ซากาโน่

   ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาซากุระ โอบาระ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ รถไฟโทรอกโกะ ป่าไผ่ซากาโน่


    7 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       พาทัวร์แกรนด์ญี่ปุ่นย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะเที่ยวเมืองเก่าโบราณ สัมผัสกับใบไม้เปลี่ยนสี เริ่มด้วยศาลเจ้าฟูชิมิ อินาร เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุุ่น เพื่อบูชาจิ้งจอก ทางเดินประตูศาลเจ้าที่เรียงต่อทอดยาวตลอดทาง และชมป่าไผ่ซากาโน่ สูงกว่า 10 เมตร จนแทบจะมองไม่เห็นท้องฟ้า สวยงามมาก ๆขึ้นรถไฟโทรอกโกะ ใบไม้เปลี่ยนสีที่ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะเที่ยวเมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ภูเขาซากุระ โอบาระ เยี่ยมชมคลองปลาคาร์ฟ แห่งเมืองฮิดะฟุรุคาวะ และต่อด้วยภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ขึ้นกระเช้าคาชิคาชิ นั่งรถไฟชินคันเซ็นไปช้อปปิ้งชินจูกุ


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  14 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60 68,900 60,900 64,900 10,000 สอบถาม
  15 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60 68,900 60,900 64,900 10,000 สอบถาม
  16 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60 68,900 60,900 64,900 10,000 สอบถาม
  17 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60 68,900 60,900 64,900 10,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  68,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :14 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี เทือกเขาทาเทยาม่า รถไฟโรแมนติกโทร๊อกโกะ ป่าไผ่ซากาโน่

   ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี เทือกเขาทาเทยาม่า รถไฟโรแมนติกโทร๊อกโกะ ป่าไผ่ซากาโน่


    7 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       พาท่านชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามสุดบรรยาย ในทัวร์ญี่ปุ่น นำท่านเที่ยวเทือกเขาทาเทยาม่า และเส้นทางอัลไพน์รูท ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสี สีแดง ส้ม เหลือง สุดแสนโรแมนติก นั่งรถไฟโรแมนติกโทร๊อกโกะ รถไฟเป็นแบบโอเพ่นวินโดว์ เปิดรับลมเย็นๆ และวิ่งลัดเลาะ ผ่านเขา ขนานไปกับแม่น้ำสีเขียวมรกต ท่ามกลางภูเขา อันสวยงาม เดินเข้าสู่กำแพงป่าไผ่ซากาโน่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เดินทางไปทะเลสาบคาวาคุกิโกะ เพื่อนำท่านขึ้น กระเช้า Kachi Kachi สู่เขาTenjo เพื่อชมความงามของทะเลสาบเบื้องล่าง และสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ นั่งชินคันเซนสู่กรุงโตเกียว และนำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  5 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60 65,900 57,900 61,900 10,000 สอบถาม
  10 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60 66,900 58,900 62,900 10,000 สอบถาม
  11 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60 66,900 58,900 62,900 10,000 สอบถาม
  12 ต.ค. 60 - 18 ต.ค. 60 66,900 58,900 62,900 10,000 สอบถาม
  17 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60 66,900 58,900 62,900 10,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  65,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :21 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า วัดคินคาคุจิ

   ทัวร์ญี่ปุ่น ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า วัดคินคาคุจิ


    6 วัน  3 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       พาท่านพบกับมรดกโลกมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงาม ต้องมาเห็นกับตาด้วยตัวเองที่ญี่ปุ่น เที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก นำท่านเดินทางชม ปราสาททอง หรือเรียกกันว่า คินคาคุจิ ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำโอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม นั่งรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็นสู่กรุงโตเกียว นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้า นำท่านเดิน ชินจูกุ ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  11 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60 58,900 50,900 54,900 8,000 สอบถาม
  12 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60 58,900 50,900 54,900 8,000 สอบถาม
  18 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60 58,900 50,900 54,900 8,000 สอบถาม
  19 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60 58,900 50,900 54,900 8,000 สอบถาม
  20 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60 58,900 50,900 54,900 8,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  57,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :19 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น แกรนด์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ นั่งรถไฟชินคันเซ 7 วัน 4 คืน

   ทัวร์ญี่ปุ่น แกรนด์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ นั่งรถไฟชินคันเซ 7 วัน 4 คืน


    7 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านจะเพลิดเพลินกับสีสันที่แสดงถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง ของประเทศญี่ปุ่น สีแดง ส้ม ที่ตัดกับ สีฟ้าครามของท้องฟ้า ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้จริง นำท่านสู่ชมหมู่บ้านคาวะโกะเอะ หมู่บ้านโบราณสีดำ ภูเขาไฟฟูจิ ล่องทะเลสาบคาวาคุจิโกะชมความสงบ เรียบง่ายของภาพบ้านเรือน และขึ้นกระเช้า Kachi Kachi ชมวิวมุมสูงแบบพาโนราม่า สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซนรถไฟหัวกระสุนได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก ยังพาท่านสู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ตลาดปลาสึกิจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งโอไดบะ


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  10 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60 63,900 55,900 59,900 10,000 สอบถาม
  11 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60 63,900 55,900 59,900 10,000 สอบถาม
  12 ต.ค. 60 - 18 ต.ค. 60 63,900 55,900 59,900 10,000 สอบถาม
  17 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60 62,900 54,900 58,900 10,000 สอบถาม
  18 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60 63,900 55,900 59,900 10,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  62,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :184 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน สายการบินไทย

   ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน สายการบินไทย


    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       สัมผัสฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย เริ่มด้วยชมโดราเอม่อนสกายพาร์ค เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น นำท่านสู่ หมู่บ้านซามูไร ดาเตะ จิไดมูระ ที่เที่ยวสุดฮิตของเมืองโนโบริเบ็ทสึ หมู่บ้านจำลองกึ่งสวนสนุกที่จำลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะ รวมไปถึงเมืองโรแมนติก โอตารุ เต็มไปด้วยเสียงเพลง และขนมหวาน ที่สาวๆ จะต้องติดใจ นอกจากวิวของคลองโอตารุ อันแสนโด่งดังแล้ว จะลืมแวะไม่ได้เลย และพาท่านชมโรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองฮอกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิโตะ บิสกิตที่มีชื่อที่สุดและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบขนม


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  10 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60 66,900 58,900 62,900 10,000 สอบถาม
  11 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60 66,900 58,900 62,900 10,000 สอบถาม
  12 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60 66,900 58,900 62,900 10,000 สอบถาม
  17 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60 64,900 56,900 60,900 10,000 สอบถาม
  18 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60 66,900 58,900 62,900 10,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  63,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :478 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิมา โอซาก้า โกเบ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิมา โอซาก้า โกเบ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย


    7 วัน  5 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านสู่ฮิโรชิม่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงามของธรรมชาติ ในประเทศญี่ปุ่น นำท่านชมสวนดอกไม้โนโคโนะชิมะ บานเกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากมีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนไปตามฤดูกาล นำท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ยัง สวนสันติภาพ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะโชโดชิมะ และชมปราสาทนกกระยางขาว ถือว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากปราสาทนี้ยังไม่เคยถูกทำลายในยุุคที่มีสงคราม ไฟไหม้ หรือการเกิดแผ่นดินไหว นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้า


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  1 พ.ย. 60 - 7 พ.ย. 60 74,900 66,900 70,900 14,000 สอบถาม
  8 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60 74,900 66,900 70,900 14,000 สอบถาม
  15 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60 74,900 66,900 70,900 14,000 สอบถาม
  24 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60 74,900 66,900 70,900 14,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  74,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :196 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6 วัน 3 คืน

   ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6 วัน 3 คืน


    6 วัน  3 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008 “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ” ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว อัพเดทแทรนด์แฟชั่นย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / โอโมเตะซันโดะ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  37,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :669 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า วาคายาม่า 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า วาคายาม่า 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย


    6 วัน  3 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นาโกย่า – อิกะ – หมู่บ้านนินจา – ปราสาทวาคายาม่า – โรงงานเหล้าบ๊วย เกาะเอ็นเก็ตสึ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคุชิโมโตะ – เมืองไทจิ – พิพิธภัณฑ์วาฬ ศาลเจ้านาชิ – วัดเซกันโทจิ – เมืองอิเสะ – ศาลเจ้าอิเสะ


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  7 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 60 43,900 41,900 43,900 8,900 สอบถาม
  28 ก.ย. 60 - 3 ต.ค. 60 43,900 41,900 43,900 8,900 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  43,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :766 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว PANORAMA TEA PICKING 6 วัน 4 คืน

   ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว PANORAMA TEA PICKING 6 วัน 4 คืน


    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เก็บภาพประทับใจสะพานแขวรวิวฟูจิ มิชิม่า ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ สัมผัสวิถีชาวไร้ชา สักการะศาลเจ้าเซ็นเก็น


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  55,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :126 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย


    5 วัน  3 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เที่ยวชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ชื่นชมความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่ “สวนดอกไม้ชิคิไซ” ที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนเหมือนพรมหลากสี อิ่มอร่อยกับรสชาติราเมนต้นตำรับแท้สไตล์ญี่ปุ่น “หมู่บ้านราเมน” ได้รับการกล่าวขานความอร่อยยาวนานกว่าทศวรรษ ดื่มด่ำกับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้วยลำคลองและต้นกำเนิดศิลปะ “เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของเกาะฮอกไกโด ช้อปปิ้งจุใจ “ซึซึกิโนะ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  45,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :394 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์

   ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์


    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า สวนดอกไม้ชิกิ ไซ โนะ โอกะ ฟุราโน่ ฟาร์มโทมิตะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาฮอกไกโด


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  54,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :157 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น

TOP