ทัวร์ญี่ปุ่น

 • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว PANORAMA TEA PICKING 6 วัน 4 คืน

   ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว PANORAMA TEA PICKING 6 วัน 4 คืน


    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เก็บภาพประทับใจสะพานแขวรวิวฟูจิ มิชิม่า ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ สัมผัสวิถีชาวไร้ชา สักการะศาลเจ้าเซ็นเก็น


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  55,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1021 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น

TOP