ทัวร์ซงผิงโกว

 • ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี การ์เซียร์ต้ากู๋ปิงชวน

   ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี การ์เซียร์ต้ากู๋ปิงชวน


    6 วัน  5 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ สวยงาม ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากูปิงชวน อุทยานซซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน * ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว ไม่เข้าร้านรัฐบาล


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  22 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61 43,900 40,900 41,900 7,000 สอบถาม
  12 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 45,900 42,900 43,900 7,500 สอบถาม
  17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 44,900 41,900 42,900 7,500 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  43,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1167 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ซงผิงโกว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ซงผิงโกว

TOP