ทัวร์ซงผิงโกว

 • ทัวร์เฉิงตู ทัวร์ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานสวรรค์ ภูเขาหิมะ การ์เซียร์ต้ากู๋ :ทัวร์จีน

   ทัวร์เฉิงตู ทัวร์ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานสวรรค์ ภูเขาหิมะ การ์เซียร์ต้ากู๋ :ทัวร์จีน


    6 วัน  5 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ สวยงาม ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากูปิงชวน อุทยานซซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน * ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว ไม่เข้าร้านรัฐบาล


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  12 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 43,900 41,900 42,900 7,500  4 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม
  13 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 43,900 41,900 42,900 7,500  6 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม
  18 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 42,900 40,900 41,900 7,500  ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม
  21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 42,900 40,900 41,900 7,500  ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม
  19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 44,900 42,900 43,900 8,500  ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  42,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :7471 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ซงผิงโกว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ซงผิงโกว

TOP