ทัวร์จีนราคาถูก

 • ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง สุสานทหารดินเผา ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง 6 วัน

   ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง สุสานทหารดินเผา ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง 6 วัน


    6 วัน  5 คืน   China Southern Airlines       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์มรดกโลกระดับ UNESCO เมืองเจิ้งโจว เมืองไคฟง ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน(UNESCO) ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน(UNESCO) อุทยานหยุนไถ่ซาน(UNESCO) สุสานทหารดินเผา(UNESCO) เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ศาลเจ้ากวนอู เที่ยวครบสถานที่สำคัญ 7 วัน 5 คืน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 รอบ ลั่วหยาง - ซีอาน **ไม่ลงร้านรัฐบาล รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว**


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  9 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60 42,900 39,900 40,900 7,000  ลด 1,500 บาท จองก่อน 24 มิ.ย.  สอบถาม
  13 ต.ค. 60 - 18 ต.ค. 60 42,900 39,900 40,900 7,000  ลด 1,500 บาท จองก่อน 24 มิ.ย.  สอบถาม
  19 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60 42,900 39,900 40,900 7,000  ลด 1,500 บาท จองก่อน 24 มิ.ย.  สอบถาม
  19 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60 42,900 39,900 40,900 7,000 สอบถาม
  22 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60 42,900 39,900 40,900 7,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  42,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1433 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์จีนราคาถูก ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์จีนราคาถูก

TOP