ทัวร์จางเจียเจี้ย

 • ทัวร์จีน:ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน โดยสายการบิน CZ

   ทัวร์จีน:ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน โดยสายการบิน CZ


    6 วัน  5 คืน   China Southern Airlines       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       Luxury Tour: Zhangjiajie – Fenghuang นำท่านเที่ยวจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง ระดับ VIP เที่ยวไฮไลท์สำคัญ พักโรงแรมระดับ 5 ดาวคัดสรร เน้นเที่ยวชม ไม่ลงร้านรัฐบาล ** ราคารวมค่าทิปไกด์จีน และคนขับรถแล้ว ** **พิเศษ! สะดวก ใช้รถเหมาอุทยานเทียนจือซาน และภาพเขียน 10ลี้**


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  22 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 39,900 37,900 38,900 7,000  4 ที่สุดท้าย  สอบถาม
  13 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 40,900 38,900 39,900 7,000  เต็มรับสำรองชื่อ 4 ที่ ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  39,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :10982 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์จางเจียเจี้ย ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์จางเจียเจี้ย

TOP