ทัวร์จางเจียเจี้ย

 • ทัวร์จีน:ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน โดยสายการบิน CZ

   ทัวร์จีน:ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน โดยสายการบิน CZ


    6 วัน  5 คืน   China Southern Airlines       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       Luxury Tour: Zhangjiajie – Fenghuang นำท่านเที่ยวจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง ระดับ VIP เที่ยวไฮไลท์สำคัญ พักโรงแรมระดับ 5 ดาวคัดสรร เน้นเที่ยวชม ไม่ลงร้านรัฐบาล ** ราคารวมค่าทิปไกด์จีน และคนขับรถแล้ว ** **พิเศษ! สะดวก ใช้รถเหมาอุทยานเทียนจือซาน แลพภาพเขียน 10ลี้**


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 41,900 39,900 40,900 7,000  6 ที่สุดท้าย ส่วนลด 900 บาทจองก่อน 21 พ.ย.  สอบถาม
  15 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 39,900 37,900 38,900 7,000 สอบถาม
  22 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 39,900 37,900 38,900 7,000 สอบถาม
  12 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 41,900 39,900 40,900 7,000 สอบถาม
  13 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 41,900 39,900 40,900 7,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  39,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :4570 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์จางเจียเจี้ย ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์จางเจียเจี้ย

TOP