ทัวร์จางจาเจี้ย

 • ทัวร์จีน:ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน

   ทัวร์จีน:ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน


    6 วัน  5 คืน   China Southern Airlines       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       Luxury Tour: Changsha – Zhangjiajie – Fenghuang นำท่านเที่ยวฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เที่ยวไฮไลท์สำคัญ พักโรงแรมระดับ 5 ดาวคัดสรร เน้นเที่ยวชม ไม่ลงร้านรัฐบาล ** ราคารวมค่าทิปไกด์จีน และคนขับรถแล้ว


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  24 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 42,900 41,900 42,900 8,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 เม.ย.  สอบถาม
  21 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61 42,900 41,900 42,900 8,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 เม.ย.  สอบถาม
  26 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 42,900 41,900 42,900 8,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 เม.ย.  สอบถาม
  9 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61 42,900 41,900 42,900 8,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 เม.ย.  สอบถาม
  18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 43,900 42,900 43,900 8,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 30 เม.ย.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  42,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :4231 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์จางจาเจี้ย ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์จางจาเจี้ย

TOP