ทัวร์ขชุราโห

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

  ทัวร์แนะนำ

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า


    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ขอนำท่านเที่ยวชมป้อมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ตั้งอยู่ในรัฐมัธยประเทศ เมืองมรดกโลก เมืองกวาลิเออร์ เมืองออชา เมืองขชุราโห


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  8 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60 37,900 37,900 37,900 6,000 สอบถาม
  22 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60 37,900 37,900 37,900 6,000 สอบถาม
  5 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60 37,900 37,900 37,900 6,000 สอบถาม
  19 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 37,900 37,900 37,900 6,000 สอบถาม
  10 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60 39,900 39,900 39,900 6,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  37,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :576 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ขชุราโห ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ขชุราโห

TOP