ทัวร์กรีซ

 • ทัวร์กรีซ 9วัน มิโครนอส ซานโตนินี่ กรุงเอเธนส์ เดลฟี่ เมธีโอล่า โดยสายการบิน TK

  ส่วนลด 2,000 บาท จองก่อน 20 มค.

   ทัวร์กรีซ 9วัน มิโครนอส ซานโตนินี่ กรุงเอเธนส์ เดลฟี่ เมธีโอล่า โดยสายการบิน TK


    9 วัน  6 คืน   Turkish Airlines       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ย้อนรอบสัมผัสอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของกรีก “อะโครโปลิส “ ณ กรุงเอเธนส์ เที่ยวเมืองเดลฟี่ Delphi มรดกโลกได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือโลก Navel of the Earth ไม่พลาด สำนักสงฆ์ลอยฟ้า เมทีโอร่า Meteora ซึ่งเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขา Meteora เที่ยวเกาะซานโตรินี่ และ เกาะมิโครนอส สถานที่พักผ่อนของเหล่าคนดังทั่วโลกชื่นชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยที่สุดที่เมือง OIA ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่านพลาก้า


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  3 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61 100,900 100,900 100,900 15,000  ลด 2,000 บาท จองก่อน 20 มค.  สอบถาม
  23 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 100,900 100,900 100,900 15,000  ลด 2,000 บาท จองก่อน 20 มค.  สอบถาม
  9 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 105,900 105,900 105,900 16,000  ลด 2,000 บาท จองก่อน 20 มค.  สอบถาม
  1 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61 103,900 103,900 103,900 16,000  ลด 2,000 บาท จองก่อน 20 มค.  สอบถาม
  11 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61 103,900 103,900 103,900 16,000  ลด 2,000 บาท จองก่อน 20 มค.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  100,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :3805 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์กรีซ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์กรีซ

TOP